Test online

Znajomość języka niemieckiego to przede wszystkim umiejętność komunikacyjna w zakresie czterech sprawności językowych: słuchania, czytania, mówienia, pisania. Nasz test może sprawdzić jedynie znajomość struktur leksykalno-gramatycznych, dlatego uzyskany wynik nie będzie jeszcze określał ostatecznie stopnia zaawansowania językowego. Dokładne zdefiniowanie poziomu wymaga dodatkowo rozmowy z metodykiem, na którą zostaniesz przez nas zaproszony po wysłaniu formularza rejestracyjnego.

Instrukcja do testu

Test klasyfikuje do grup na poziomach od A1 do B2 i składa się ze 100 zamkniętych zadań jednokrotnego wyboru. Zadania uporządkowane są od łatwych do trudniejszych. Jeżeli nie jesteś pewien odpowiedzi, nie strzelaj – przejdź do następnego zadania – wówczas test będzie bardziej wiarygodny. Na wykonanie testu przeznacz około 20 minut.

Po wykonaniu testu uzyskasz swój wynik i sugestię wyboru odpowiedniego poziomu kursu. Wtedy będziesz mógł przejść do wypełniania formularza, w którym wybierzesz odpowiednią grupę.

Wykonaj test

Test klasyfikuje do grup na poziomach od A1 do B2 i składa się ze 100 zamkniętych zadań jednokrotnego wyboru. Zadania uporządkowane są od łatwych do trudniejszych. Jeżeli nie jesteś pewien odpowiedzi, nie strzelaj – przejdź do następnego zadania – wówczas test będzie bardziej wiarygodny. Na wykonanie testu przeznacz około 20 minut. Po zakończeniu zapamiętaj sugerowany poziom – będziesz musiał wybrać go przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego.