fbpx
Przejdź do treści

Polityka Rodo Szkoły Językowej Fokus w Szczecinie

Polityka Prywatności dla użytkowników strony internetowej https://szkolafokus.pl

 

 1. Administrator danych osobowych

1.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Fokus Szkoła Języków Obcych Krzysztof Sobczak z siedzibą przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 27/6 70-202 Szczecin, dalej: Administrator.

1.2. Z Administratorem można się kontaktować drogą e-mailową pod adresem: szkolafokus@gmail.com

1.3. Wniosek zostanie rozpatrzony nie później niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.

 

 1. Gromadzone dane

2.1. Użytkownicy korzystający z naszej strony pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych,

2.2 Zapisanie się do usług oferowanych przez Administratora, takich jak rejestracja na kurs wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z Użytkownikiem (np. adres e-mail) oraz informacje demograficzne (np. wiek). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi Użytkownikami i realizacji usług.

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych

3.1 Aby świadczyć nasze usługi, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • Wykonanie umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem. Tą umową jest zazwyczaj regulamin, który akceptuje Użytkownik przed skorzystaniem z danej usługi; [art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik];
 • Dokonanie wyceny usługi oraz wykonanie usługi [art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik];
 • Przesyłanie powiadomień e-mail w celu informowania Użytkowników o czynnościach związanych z realizacją usługi oraz podwyższenia komfortu korzystania z usługi [art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora];
 • Wykorzystywanie cookies na stronie internetowej [art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie udzielona zgoda];
 • Administrowanie stroną internetową [art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora].

 

 1. Cookies

4.1. W związku z prowadzeniem strony internetowej wykorzystujemy tzw. cookies.

4.2. W związku z prowadzeniem strony internetowej wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 • świadczenia usług;
 • zapewnienia bezpieczeństwa tj. uwierzytelniania Użytkowników;
 • wpływania na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej.

4.3. Przechowywanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

4.4. Strona internetowa może umieścić plik cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia.

 

 1. Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

5.1. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej.

5.2. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie lub dłuższego okresu ładowania się strony.

 

 1. Prawo wycofania zgody

6.1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, możesz ją cofnąć w dowolnym momencie.

6.2. W celu cofnięcia zgody należy wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres szkolafokus@gmail.com.

 

 1. Wymóg podania danych osobowych

7.1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby wykonać usługę.

7.2. Aby zarezerwować miejsce na kursie językowym dla osób dorosłych, a następnie zawrzeć umowę, konieczne jest podanie:

 • imienia i nazwiska klienta
 • adresu e-mail
 • numeru telefonu
 • daty urodzenia

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

8.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel, czyli do czasu zakończenia umowy. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

 

 1. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

9.1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych posiadasz prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych;
 • żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych;
 • żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych;

9.2. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio Administratorowi na adres szkolafokus@gmail.com

 

 1. Postanowienia końcowe

10.1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

10.2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą e-mailową.

10.3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 11 kwietnia 2023 r.