Aplikacja EduSky

Każdy słuchacz naszej szkoły ma dostęp do danych swojego kursu poprzez platformę online Edusky. Dzięki sekretariatowi online kursanci mają bieżący dostęp do informacji o swoim kursie i mogą utrzymywać na bieżąco kontakt między sobą, lektorem oraz szkołą.

Jesteś zawsze poinformowany

Słuchacze są informowani  o każdej zmianie w planie np. odwołaniu zajęć lub zastępstwie. Uczestnicy kursu mają możliwość sprawdzenia swoich ocen, frekwencji oraz nadchodzących terminów wpłat. Również poprzez platformę podpisywane są umowy o naukę języka. Dane dostępowe do sekretariatu online słuchacze otrzymują po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego.

Możliwości platformy

Oto najciekawsze funkcjonalności EduSky, z jakich będziesz mógł korzystać, gdy zostaniesz naszym Słuchaczem:

  • Widok osi czasu: informacje wyświetlane w porządku chronologicznym
  • Widok grupy: tygodniowy plan zajęć, lista słuchaczy
  • Widok osiągnięć: oceny, testy, uwagi
  • Widok czatu: komunikacja między słuchaczami, lektorem i biurem
  • Widok obecności: obecności, nieobecności, spóźnienia
  • Widok płatności: nadchodzące oraz dokonane wpłaty

 

kursy językowe dla studentów