Kursy językowe w Szczecinie

Szkoła Językowa Fokus w Szczecinie oferuje kursy języka angielskiego, niemieckiego i od 2022 roku także języka polskiego dla obcokrajowców. Nauczamy na pięciu poziomach zaawansowania od A1 do B2. Specjalizujemy się w stacjonarnych kursach grupowych dedykowanych studentom oraz osobom pracującym, ale także w naszej ofercie posiadamy kursy językowe dedykowane dla firm.

Metody nauczania języków obcych

Zajęcia prowadzimy metodą komunikacyjną, ale wplatamy w nią także inne, sprawdzone techniki nauczania języka. Najistotniejszą cechą tej metody jest to, że wyraźnie akcentuje ona równomierny i stabilny rozwój czterech głównych umiejętności językowych, tj. mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania, wśród których największą wagę przywiązuje się do kształtowania sprawności mówienia.

Metoda komunikacyjna

Ta metoda wymaga aktywnego stosowania języka obcego już od samego początku nauki, dlatego staramy się bardzo szybko przełamać barierę językową poprzez dużo ciekawych ćwiczeń komunikacyjnych i miłą, życzliwą atmosferę na zajęciach. Na naszych kursach językowych nauczamy wyłącznie autentycznego i praktycznego języka niemieckiego, angielskiego i polskiego.

Atrakcyjne i motywujące lekcje

Zależy nam na tym, aby zajęcia były ciekawe i motywujące poprzez poruszanie ciekawych tematów, stosowanie aktywnych technik nauczania, wykorzystanie pomocy audiowizualnych oraz używanie szerokiej gamy materiałów uzupełniających. Na każdej lekcji jest czas na ćwiczenie rozumienia ze słuchu, gramatykę, pracę z tekstem, elementy pisania, a przede wszystkim na różnorodne formy ćwiczeń rozwijających umiejętność swobodnej komunikacji w języku angielskim lub niemieckim. Pracujemy w oparciu o podręczniki renomowanych językowych wydawnictw zachodnich: Macmillan, Oxford, Hueber, Klett. Praca z podręcznikiem uzupełniania jest atrakcyjnymi materiałami dodatkowymi.

System zajęć

Rok szkolny rozpoczyna się w połowie października i kończy w połowie czerwca. Zajęcia w przypadku kursów standardowych odbywają się dwa razy w tygodniu w systemie poniedziałek-środa lub wtorek-czwartek w blokach 90 minutowych. Każdy kurs językowy obejmuje 56 jednostek lekcyjnych (90 minut) w roku.

Egzaminy i certyfikaty

Kurs kończy się testem pisemnym. Po ukończeniu danego poziomu słuchacze otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu języka angielskiego lub niemieckiego oraz certyfikaty w języku obcym i mogą kontynuować naukę w następnym roku szkolnym na wyższym poziomie.

Szkoła Językowa Fokus gwarantuje kursy językowe w Szczecinie na najwyższym poziomie merytorycznym oraz miłą i sympatyczną atmosferę na zajęciach.

 

 

nauka w małych grupach