Zapisy na kursy

Główny nabór na kursy rozpoczyna się we wrześniu i trwa do końca października. W innych terminach można podjąć naukę w miarę wolnych miejsc w grupach i przy wsparciu lektora uzupełnić zaległy materiał.

Test diagnostyczny

Naszych nowych słuchaczy prosimy o wykonanie bezpłatnego testu online, po zakończeniu którego będzie można uzyskać informację o swoim poziomie znajomości języka, aby potem w formularzu rejestracyjnym wybrać odpowiednią grupę i zapisać się online na kurs. Osoby znające swój poziom językowy nie muszą rozwiązywać testu, wystarczy, że w formularzu rejestracyjnym wybiorą odpowiednią grupę. W czasie pierwszych zajęć lektor zweryfikuje wynik testu online i w razie potrzeby zaproponuje zmianę grupy na poziom wyższy lub niższy

Proces zapisu do grupy

Cały proces zapisu do grupy przebiega elektronicznie i zawiera następujące etapy

  1. Wykonanie testu diagnostycznego w celu określenia własnego poziomu zaawansowania językowego do A1 do B2
  2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego: wybór języka, poziomu, terminu zajęć, opcji płatności, podanie danych osobowych.
  3. Potwierdzenie rezerwacji oraz uzgodnienie przysługujących Ci rabatów podczas rozmowy telefonicznej. Zadzwonimy do Ciebie najszybciej jak to możliwe.
  4. Zapoznanie się z propozycją umowy dostępną w panelu słuchacza. Dane dostępowe otrzymasz po rozmowie telefonicznej.
  5. Podpisanie umowy w formie elektronicznej poprzez wpisanie kodu autoryzacyjnego otrzymanego smsem.
  6. Wykonanie przelewem  do dnia 10.10.2021 r. opłaty rocznej lub pierwszej raty za kurs

Teraz możesz przyjść już na pierwsze zajęcia i zacząć 14-dniowy okres próbny. Gdybyś chciał zrezygnować z kursu przed upływem okresu próbnego, otrzymasz całkowity zwrot wszystkich poniesionych kosztów w ciągu 7 dni.