Oferta kursów językowych Szkoły Fokus

Szkoła Językowa Fokus w Szczecinie oferuje kursy języka angielskiego i niemieckiego dla osób dorosłych i młodzieży na siedmiu poziomach zaawansowania od A1 do C1. Specjalizujemy się w stacjonarnych kursach grupowych dedykowanych studentom oraz osobom pracującym, ale także w naszej ofercie posiadamy kursy językowe dla firm i osób indywidualnych. 

kursy językowe w Szczecinie

 

Metody nauczania języków obcych

Zajęcia prowadzimy metodą komunikacyjną, ale wplatamy w nią także inne, sprawdzone techniki nauczania języka. Metoda komunikacyjna znalazła powszechne uznanie w nauczaniu języków obcych na całym świecie. Najistotniejszą cechą tej metody jest to, że wyraźnie akcentuje ona równomierny i stabilny rozwój czterech głównych umiejętności językowych, tj. mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania, wśród których największą wagę przywiązuje się do kształtowania sprawności mówienia.

Metoda komunikacyjna wymaga aktywnego stosowania języka obcego już od samego początku nauki, dlatego staramy się bardzo szybko przełamać barierę językową poprzez dużo ciekawych ćwiczeń komunikacyjnych i miłą, życzliwą atmosferę na zajęciach. Na naszych kursach językowych nauczamy wyłącznie autentycznego i praktycznego języka niemieckiego i języka angielskiego. Skupiamy się na kształtowaniu umiejętności swobodnej komunikacji językowej w różnych sytuacjach związanych z codziennymi sprawami. 

 

Atrakcyjne i motywujące lekcje

Zależy nam na tym, aby zajęcia były ciekawe i motywujące poprzez poruszanie ciekawych tematów, stosowanie aktywnych technik nauczania, wykorzystanie pomocy wizualnych i audiowizualnych oraz używanie szerokiej gamy materiałów uzupełniających. Na każdej lekcji jest czas na ćwiczenie rozumienia ze słuchu, gramatykę, pracę z tekstem, elementy pisania, a przede wszystkim na różnorodne formy ćwiczeń rozwijających umiejętność swobodnej komunikacji w języku angielskim lub niemieckim. Pracujemy w oparciu o podręczniki renomowanych językowych wydawnictw zachodnich: Macmillan, Oxford, Hueber, Klett. Praca z podręcznikiem uzupełniania jest atrakcyjnymi materiałami dodatkowymi. 

 

Zapisy na kursy językowe

Rok szkolny rozpoczyna się w połowie października i kończy w połowie czerwca. Zajęcia w przypadku kursów standardowych odbywają się dwa razy w tygodniu w systemie poniedziałek-środa lub wtorek-czwartek w blokach 90 minutowych. Każdy kurs językowy obejmuje 108 jednostek lekcyjnych (45 minut) w roku.

Zapisy na kursy językowe w Szczecinie rozpoczynają się we wrześniu i trwają do końca października. Także w ciągu całego roku można dopisać się do powstałych już grup. Kurs kończy się testem pisemnym i egzaminem ustnym. Po ukończeniu danego poziomu słuchacze otrzymują zaświadczenia MEN o ukończeniu kursu języka angielskiego lub niemieckiego oraz certyfikaty w języku obcym i mogą kontynuować naukę w następnym roku szkolnym na wyższym poziomie.

Szkoła Językowa Fokus gwarantuje kursy językowe w Szczecinie na najwyższym poziomie merytorycznym oraz miłą i sympatyczną atmosferę na zajęciach i nie tylko.